لطفا کمی صبر کنید !!

سبد خرید خالی میباشد
سبد خرید پرداخت
انتخاب موضوع
 • ویدئوها
  • ویدئو مقاله
   • پزشکی
   • زیست شناسی
   • علوم اعصاب
   • مهندسی زیستی
   • مهندسی
   • ایمنی شناسی و عفونت
   • شیمی
   • رفتارشناسی
   • ژنتیک
   • بیوشیمی
   • تحقیقات سرطان
  • ویدئو
   • ویدئو پزشکی
    • ویدئو های معاینات فیزیکی
    • مهارت های بالینی هدفمند
    • ملزومات معاینات فیزیکی 1
    • ملزومات معاینات فیزیکی 2
   • ویدئو زیست شناسی پایه
    • ویدئو روش های آزمایشگاهی اصلی
    • ویدئو روش های پایه در زیست شناسی سلولی و مولکولی
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی 1 - مخمر، Drosophila و C. elegans
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی 2 - موش، زبراماهی و جوجه
   • زیست شناسی پیشرفته
    • ویدئو ملزومات علوم اعصاب
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی تکوینی
    • ویدئو ملزومات ژنتیک
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی سلولی
   • علوم محیطی
    • ملزومات علوم زمین شناسی
    • ملزومات میکروبیولوژی محیطی
    • ملزومات علوم محیطی
   • ویدئو شیمی
    • ملزومات شیمی عمومی
    • ملزومات شیمی ارگانیک
    • ملزومات شیمی تجزیه
  • انیمیشن
   • انیمیشن پزشکی
 • کتاب
  • کتاب پزشکی
  • کتاب شیمی
  • کتاب علوم تغذیه و مواد غذایی
  • کتاب زیست پزشکی
  • کتاب علوم محیطی
  • کتاب روانشناسی
  • کتاب بهداشت عمومی
  • کتاب معماری و طراحی

مجموعه ویدئو مقاله - ایمنی شناسی و عفونت

Bioluminescence Imaging to Detect Late Stage Infection of African Trypanosomiasis
Publish Date : 2016-05-18

Bioluminescence Imaging to Detect Late Stage Infection of African Trypanosomiasis

قیمت : 15000 تومان
ویدئو مقاله
Myeloid Cell Isolation from Mouse Skin and Draining Lymph Node Following Intradermal Immunization with Live Attenuated Plasmodium Sporozoites
Publish Date : 2016-05-18

Myeloid Cell Isolation from Mouse Skin and Draining Lymph Node Following Intradermal Immunization with Live Attenuated Plasmodium Sporozoites

قیمت : 15000 تومان
ویدئو مقاله
The Ex Vivo Culture and Pattern Recognition Receptor Stimulation of Mouse Intestinal Organoids
Publish Date : 2016-05-18

The Ex Vivo Culture and Pattern Recognition Receptor Stimulation of Mouse Intestinal Organoids

قیمت : 15000 تومان
ویدئو مقاله
Induction of Experimental Autoimmune Encephalomyelitis in Mice and Evaluation of the Disease-dependent Distribution of Immune Cells in Various Tissues
Publish Date : 2016-05-08

Induction of Experimental Autoimmune Encephalomyelitis in Mice and Evaluation of the Disease-dependent Distribution of Immune Cells in Various Tissues

قیمت : 15000 تومان
ویدئو مقاله
Isolation and Flow Cytometric Characterization of Murine Small Intestinal Lymphocytes
Publish Date : 2016-05-08

Isolation and Flow Cytometric Characterization of Murine Small Intestinal Lymphocytes

قیمت : 15000 تومان
ویدئو مقاله
Targeting Biofilm Associated Staphylococcus aureus Using Resazurin Based Drug-susceptibility Assay
Publish Date : 2016-05-05

Targeting Biofilm Associated Staphylococcus aureus Using Resazurin Based Drug-susceptibility Assay

قیمت : 15000 تومان
ویدئو مقاله
Measuring Physiological Responses of Drosophila Sensory Neurons to Lipid Pheromones Using Live Calcium Imaging
Publish Date : 2016-04-29

Measuring Physiological Responses of Drosophila Sensory Neurons to Lipid Pheromones Using Live Calcium Imaging

قیمت : 15000 تومان
ویدئو مقاله
A RAPID Method for Blood Processing to Increase the Yield of Plasma Peptide Levels in Human Blood
Publish Date : 2016-04-28

A RAPID Method for Blood Processing to Increase the Yield of Plasma Peptide Levels in Human Blood

قیمت : 15000 تومان
ویدئو مقاله
An Efficient and High Yield Method for Isolation of Mouse Dendritic Cell Subsets
Publish Date : 2016-04-18

An Efficient and High Yield Method for Isolation of Mouse Dendritic Cell Subsets

قیمت : 15000 تومان
ویدئو مقاله
The Development of Lyophilized Loop-mediated Isothermal Amplification Reagents for the Detection of Coxiella burnetii
Publish Date : 2016-04-18

The Development of Lyophilized Loop-mediated Isothermal Amplification Reagents for the Detection of Coxiella burnetii

قیمت : 15000 تومان
ویدئو مقاله
Murine Hind Limb Long Bone Dissection and Bone Marrow Isolation
Publish Date : 2016-04-14

Murine Hind Limb Long Bone Dissection and Bone Marrow Isolation

قیمت : 15000 تومان
ویدئو مقاله
Qualitative and Quantitative Assays for Detection and Characterization of Protein Antimicrobials
Publish Date : 2016-04-10

Qualitative and Quantitative Assays for Detection and Characterization of Protein Antimicrobials

قیمت : 15000 تومان
ویدئو مقاله
Lymphocyte Isolation from Human Skin for Phenotypic Analysis and Ex Vivo Cell Culture
Publish Date : 2016-04-08

Lymphocyte Isolation from Human Skin for Phenotypic Analysis and Ex Vivo Cell Culture

قیمت : 15000 تومان
ویدئو مقاله
Visualization of Twitching Motility and Characterization of the Role of the PilG in Xylella fastidiosa
Publish Date : 2016-04-08

Visualization of Twitching Motility and Characterization of the Role of the PilG in Xylella fastidiosa

قیمت : 15000 تومان
ویدئو مقاله
In Vitro Disassembly of Influenza A Virus Capsids by Gradient Centrifugation
Publish Date : 2016-03-27

In Vitro Disassembly of Influenza A Virus Capsids by Gradient Centrifugation

قیمت : 15000 تومان
ویدئو مقاله
Imaging CD4 T Cell Interstitial Migration in the Inflamed Dermis
Publish Date : 2016-03-25

Imaging CD4 T Cell Interstitial Migration in the Inflamed Dermis

قیمت : 15000 تومان
ویدئو مقاله
Induction of Maternal Immune Activation in Mice at Mid-gestation Stage with Viral Mimic Poly(I:C)
Publish Date : 2016-03-25

Induction of Maternal Immune Activation in Mice at Mid-gestation Stage with Viral Mimic Poly(I:C)

قیمت : 15000 تومان
ویدئو مقاله
Neutrophil Isolation and Analysis to Determine their Role in Lymphoma Cell Sensitivity to Therapeutic Agents
Publish Date : 2016-03-25

Neutrophil Isolation and Analysis to Determine their Role in Lymphoma Cell Sensitivity to Therapeutic Agents

قیمت : 15000 تومان
ویدئو مقاله
Development and Validation of a Quantitative PCR Method for Equid Herpesvirus-2 Diagnostics in Respiratory Fluids
Publish Date : 2016-03-17

Development and Validation of a Quantitative PCR Method for Equid Herpesvirus-2 Diagnostics in Respiratory Fluids

قیمت : 15000 تومان
ویدئو مقاله
Selective Harvesting of Marginating-pulmonary Leukocytes
Publish Date : 2016-03-11

Selective Harvesting of Marginating-pulmonary Leukocytes

قیمت : 15000 تومان
ویدئو مقاله

Scienceup شامل 4800 ویدئو آموزشی با کیفیت می باشد و روزانه 20 ویدئو به سایت اضافه می شود

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به شرکت باربد رایانه اکسین می باشد.