لطفا کمی صبر کنید !!

سبد خرید خالی میباشد
سبد خرید پرداخت
انتخاب موضوع
 • ویدئوها
  • ویدئو مقاله
   • پزشکی
   • زیست شناسی
   • علوم اعصاب
   • مهندسی زیستی
   • مهندسی
   • ایمنی شناسی و عفونت
   • شیمی
   • رفتارشناسی
   • ژنتیک
   • بیوشیمی
   • تحقیقات سرطان
  • ویدئو
   • ویدئو پزشکی
    • ویدئو های معاینات فیزیکی
    • مهارت های بالینی هدفمند
    • ملزومات معاینات فیزیکی 1
    • ملزومات معاینات فیزیکی 2
   • ویدئو زیست شناسی پایه
    • ویدئو روش های آزمایشگاهی اصلی
    • ویدئو روش های پایه در زیست شناسی سلولی و مولکولی
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی 1 - مخمر، Drosophila و C. elegans
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی 2 - موش، زبراماهی و جوجه
   • زیست شناسی پیشرفته
    • ویدئو ملزومات علوم اعصاب
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی تکوینی
    • ویدئو ملزومات ژنتیک
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی سلولی
   • علوم محیطی
    • ملزومات علوم زمین شناسی
    • ملزومات میکروبیولوژی محیطی
    • ملزومات علوم محیطی
   • ویدئو شیمی
    • ملزومات شیمی عمومی
    • ملزومات شیمی ارگانیک
    • ملزومات شیمی تجزیه
  • انیمیشن
   • انیمیشن پزشکی
 • کتاب
  • کتاب پزشکی
  • کتاب شیمی
  • کتاب علوم تغذیه و مواد غذایی
  • کتاب زیست پزشکی
  • کتاب علوم محیطی
  • کتاب روانشناسی
  • کتاب بهداشت عمومی
  • کتاب معماری و طراحی

مجموعه - کتاب

Handbook of Materials Structures, Properties, Processing and Performance
Publish Date : 2021-01-14

Handbook of Materials Structures, Properties, Processing and Performance

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Design Anthropology
Publish Date : 2016-12-01

Design Anthropology

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Rodent Model as Tools in Ethical Biomedical Research
Publish Date : 2016-08-19

Rodent Model as Tools in Ethical Biomedical Research

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Hong Kong Architecture 1945-2015
Publish Date : 2016-06-13

Hong Kong Architecture 1945-2015

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Architecture and Interaction
Publish Date : 2016-06-09

Architecture and Interaction

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Methodological Advances in Research on Emotion and Education
Publish Date : 2016-04-11

Methodological Advances in Research on Emotion and Education

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Angiogenesis in Health, Disease and Malignancy
Publish Date : 2016-04-11

Angiogenesis in Health, Disease and Malignancy

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Sudden Cardiac Death in the Young and Athletes
Publish Date : 2016-04-03

Sudden Cardiac Death in the Young and Athletes

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Socio-Economic Analysis of Arsenic Contamination of Groundwater in West Bengal
Publish Date : 2016-03-30

Socio-Economic Analysis of Arsenic Contamination of Groundwater in West Bengal

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Governance of Urban Sustainability Transitions
Publish Date : 2016-03-29

Governance of Urban Sustainability Transitions

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Neurodegenerative Disorders
Publish Date : 2016-03-29

Neurodegenerative Disorders

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Counselling and Medical Decision-Making in the Era of Personalised Medicine
Publish Date : 2016-03-23

Counselling and Medical Decision-Making in the Era of Personalised Medicine

قیمت : 5000 تومان
کتاب
After Diagnosis: Family Caregiving with Hospice Patients
Publish Date : 2016-03-22

After Diagnosis: Family Caregiving with Hospice Patients

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Fault Detection and Fault-Tolerant Control for Nonlinear Systems
Publish Date : 2016-03-22

Fault Detection and Fault-Tolerant Control for Nonlinear Systems

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Foods of Non-Animal Origin
Publish Date : 2016-03-11

Foods of Non-Animal Origin

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Introduction to Molecular Vaccinology
Publish Date : 2016-03-11

Introduction to Molecular Vaccinology

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Charnley Low-Frictional Torque Arthroplasty of the Hip
Publish Date : 2016-03-11

Charnley Low-Frictional Torque Arthroplasty of the Hip

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Dissent, Revolution and Liberty Beyond Earth
Publish Date : 2016-03-10

Dissent, Revolution and Liberty Beyond Earth

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Immunology of the Skin
Publish Date : 2016-03-10

Immunology of the Skin

قیمت : 5000 تومان
کتاب
C-H Bond Activation and Catalytic Functionalization II
Publish Date : 2016-03-10

C-H Bond Activation and Catalytic Functionalization II

قیمت : 5000 تومان
کتاب

Scienceup شامل 4800 ویدئو آموزشی با کیفیت می باشد و روزانه 20 ویدئو به سایت اضافه می شود

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به شرکت باربد رایانه اکسین می باشد.