لطفا کمی صبر کنید !!

سبد خرید خالی میباشد
سبد خرید پرداخت
انتخاب موضوع
 • ویدئوها
  • ویدئو مقاله
   • پزشکی
   • زیست شناسی
   • علوم اعصاب
   • مهندسی زیستی
   • مهندسی
   • ایمنی شناسی و عفونت
   • شیمی
   • رفتارشناسی
   • ژنتیک
   • بیوشیمی
   • تحقیقات سرطان
  • ویدئو
   • ویدئو پزشکی
    • ویدئو های معاینات فیزیکی
    • مهارت های بالینی هدفمند
    • ملزومات معاینات فیزیکی 1
    • ملزومات معاینات فیزیکی 2
   • ویدئو زیست شناسی پایه
    • ویدئو روش های آزمایشگاهی اصلی
    • ویدئو روش های پایه در زیست شناسی سلولی و مولکولی
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی 1 - مخمر، Drosophila و C. elegans
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی 2 - موش، زبراماهی و جوجه
   • زیست شناسی پیشرفته
    • ویدئو ملزومات علوم اعصاب
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی تکوینی
    • ویدئو ملزومات ژنتیک
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی سلولی
   • علوم محیطی
    • ملزومات علوم زمین شناسی
    • ملزومات میکروبیولوژی محیطی
    • ملزومات علوم محیطی
   • ویدئو شیمی
    • ملزومات شیمی عمومی
    • ملزومات شیمی ارگانیک
    • ملزومات شیمی تجزیه
  • انیمیشن
   • انیمیشن پزشکی
 • کتاب
  • کتاب پزشکی
  • کتاب شیمی
  • کتاب علوم تغذیه و مواد غذایی
  • کتاب زیست پزشکی
  • کتاب علوم محیطی
  • کتاب روانشناسی
  • کتاب بهداشت عمومی
  • کتاب معماری و طراحی

مجموعه کتاب - کتاب پزشکی

Neurodegenerative Disorders
Publish Date : 2016-03-29

Neurodegenerative Disorders

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Charnley Low-Frictional Torque Arthroplasty of the Hip
Publish Date : 2016-03-11

Charnley Low-Frictional Torque Arthroplasty of the Hip

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Muscular Injuries in the Posterior Leg
Publish Date : 2016-03-08

Muscular Injuries in the Posterior Leg

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Translational Neuroscience
Publish Date : 2016-03-08

Translational Neuroscience

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Bariatric Surgery Complications and Emergencies
Publish Date : 2016-03-08

Bariatric Surgery Complications and Emergencies

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Exercise and Human Reproduction
Publish Date : 2016-03-07

Exercise and Human Reproduction

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Simulation in Healthcare Education
Publish Date : 2016-03-05

Simulation in Healthcare Education

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Atopic Dermatitis
Publish Date : 2016-03-04

Atopic Dermatitis

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Emergency Surgery Course (ESC®) Manual
Publish Date : 2016-03-01

Emergency Surgery Course (ESC®) Manual

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Hyperparathyroidism
Publish Date : 2016-03-01

Hyperparathyroidism

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Nutritional Management of Inflammatory Bowel Diseases
Publish Date : 2016-03-01

Nutritional Management of Inflammatory Bowel Diseases

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Anesthesia Student Survival Guide
Publish Date : 2016-02-29

Anesthesia Student Survival Guide

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Prostatitis and Its Management
Publish Date : 2016-02-29

Prostatitis and Its Management

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Practical Functional Urology
Publish Date : 2016-02-24

Practical Functional Urology

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Hyperhidrosis
Publish Date : 2016-02-23

Hyperhidrosis

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Personalized Oral Health Care
Publish Date : 2016-02-21

Personalized Oral Health Care

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Myopericardial Diseases
Publish Date : 2016-02-19

Myopericardial Diseases

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Healthcare
Publish Date : 2016-02-17

Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Healthcare

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Macular Dystrophies
Publish Date : 2016-02-15

Macular Dystrophies

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Metabolic Syndrome
Publish Date : 2016-02-14

Metabolic Syndrome

قیمت : 5000 تومان
کتاب

Scienceup شامل 4800 ویدئو آموزشی با کیفیت می باشد و روزانه 20 ویدئو به سایت اضافه می شود

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به شرکت باربد رایانه اکسین می باشد.