لطفا کمی صبر کنید !!

سبد خرید خالی میباشد
سبد خرید پرداخت
انتخاب موضوع
 • ویدئوها
  • ویدئو مقاله
   • پزشکی
   • زیست شناسی
   • علوم اعصاب
   • مهندسی زیستی
   • مهندسی
   • ایمنی شناسی و عفونت
   • شیمی
   • رفتارشناسی
   • ژنتیک
   • بیوشیمی
   • تحقیقات سرطان
  • ویدئو
   • ویدئو پزشکی
    • ویدئو های معاینات فیزیکی
    • مهارت های بالینی هدفمند
    • ملزومات معاینات فیزیکی 1
    • ملزومات معاینات فیزیکی 2
   • ویدئو زیست شناسی پایه
    • ویدئو روش های آزمایشگاهی اصلی
    • ویدئو روش های پایه در زیست شناسی سلولی و مولکولی
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی 1 - مخمر، Drosophila و C. elegans
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی 2 - موش، زبراماهی و جوجه
   • زیست شناسی پیشرفته
    • ویدئو ملزومات علوم اعصاب
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی تکوینی
    • ویدئو ملزومات ژنتیک
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی سلولی
   • علوم محیطی
    • ملزومات علوم زمین شناسی
    • ملزومات میکروبیولوژی محیطی
    • ملزومات علوم محیطی
   • ویدئو شیمی
    • ملزومات شیمی عمومی
    • ملزومات شیمی ارگانیک
    • ملزومات شیمی تجزیه
  • انیمیشن
   • انیمیشن پزشکی
 • کتاب
  • کتاب پزشکی
  • کتاب شیمی
  • کتاب علوم تغذیه و مواد غذایی
  • کتاب زیست پزشکی
  • کتاب علوم محیطی
  • کتاب روانشناسی
  • کتاب بهداشت عمومی
  • کتاب معماری و طراحی

مجموعه کتاب - کتاب شیمی

Handbook of Materials Structures, Properties, Processing and Performance
Publish Date : 2021-01-14

Handbook of Materials Structures, Properties, Processing and Performance

قیمت : 5000 تومان
کتاب
C-H Bond Activation and Catalytic Functionalization II
Publish Date : 2016-03-10

C-H Bond Activation and Catalytic Functionalization II

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Pretreatment of Lignocellulosic Biomass for Biofuel Production
Publish Date : 2016-03-08

Pretreatment of Lignocellulosic Biomass for Biofuel Production

قیمت : 5000 تومان
کتاب
9th Congress on Electronic Structure: Principles and Applications (ESPA 2014)
Publish Date : 2016-03-04

9th Congress on Electronic Structure: Principles and Applications (ESPA 2014)

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Handbook of Sustainability in Additive Manufacturing
Publish Date : 2016-03-02

Handbook of Sustainability in Additive Manufacturing

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Sustainable C(sp3)-H Bond Functionalization
Publish Date : 2016-02-29

Sustainable C(sp3)-H Bond Functionalization

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Helical Wormlike Chains in Polymer Solutions
Publish Date : 2016-02-22

Helical Wormlike Chains in Polymer Solutions

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Production Management of Chemical Industries
Publish Date : 2016-02-08

Production Management of Chemical Industries

قیمت : 5000 تومان
کتاب
High Performance Computing in Science and Engineering ́15
Publish Date : 2016-02-05

High Performance Computing in Science and Engineering ́15

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Gaseous and Electrochemical Hydrogen Storage Properties of Mg-Based Thin Films
Publish Date : 2016-02-02

Gaseous and Electrochemical Hydrogen Storage Properties of Mg-Based Thin Films

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Novel Catalysts in Advanced Oxidation of Organic Pollutants
Publish Date : 2016-01-27

Novel Catalysts in Advanced Oxidation of Organic Pollutants

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Environmental Technology in the Oil Industry
Publish Date : 2016-01-26

Environmental Technology in the Oil Industry

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Solar to Chemical Energy Conversion
Publish Date : 2016-01-25

Solar to Chemical Energy Conversion

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Novel (Trans)dermal Drug Delivery Strategies
Publish Date : 2016-01-23

Novel (Trans)dermal Drug Delivery Strategies

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Quantum Dynamics and Laser Control for Photochemistry
Publish Date : 2016-01-23

Quantum Dynamics and Laser Control for Photochemistry

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Microsystems for Pharmatechnology
Publish Date : 2016-01-22

Microsystems for Pharmatechnology

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Fibrous and Textile Materials for Composite Applications
Publish Date : 2016-01-22

Fibrous and Textile Materials for Composite Applications

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Essentials of Single-Cell Analysis
Publish Date : 2016-01-21

Essentials of Single-Cell Analysis

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Underpotential Deposition
Publish Date : 2016-01-15

Underpotential Deposition

قیمت : 5000 تومان
کتاب
A Study on Catalytic Conversion of Non-Food Biomass into Chemicals
Publish Date : 2016-01-13

A Study on Catalytic Conversion of Non-Food Biomass into Chemicals

قیمت : 5000 تومان
کتاب

Scienceup شامل 4800 ویدئو آموزشی با کیفیت می باشد و روزانه 20 ویدئو به سایت اضافه می شود

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به شرکت باربد رایانه اکسین می باشد.