لطفا کمی صبر کنید !!

سبد خرید خالی میباشد
سبد خرید پرداخت
انتخاب موضوع
 • ویدئوها
  • ویدئو مقاله
   • پزشکی
   • زیست شناسی
   • علوم اعصاب
   • مهندسی زیستی
   • مهندسی
   • ایمنی شناسی و عفونت
   • شیمی
   • رفتارشناسی
   • ژنتیک
   • بیوشیمی
   • تحقیقات سرطان
  • ویدئو
   • ویدئو پزشکی
    • ویدئو های معاینات فیزیکی
    • مهارت های بالینی هدفمند
    • ملزومات معاینات فیزیکی 1
    • ملزومات معاینات فیزیکی 2
   • ویدئو زیست شناسی پایه
    • ویدئو روش های آزمایشگاهی اصلی
    • ویدئو روش های پایه در زیست شناسی سلولی و مولکولی
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی 1 - مخمر، Drosophila و C. elegans
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی 2 - موش، زبراماهی و جوجه
   • زیست شناسی پیشرفته
    • ویدئو ملزومات علوم اعصاب
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی تکوینی
    • ویدئو ملزومات ژنتیک
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی سلولی
   • علوم محیطی
    • ملزومات علوم زمین شناسی
    • ملزومات میکروبیولوژی محیطی
    • ملزومات علوم محیطی
   • ویدئو شیمی
    • ملزومات شیمی عمومی
    • ملزومات شیمی ارگانیک
    • ملزومات شیمی تجزیه
  • انیمیشن
   • انیمیشن پزشکی
 • کتاب
  • کتاب پزشکی
  • کتاب شیمی
  • کتاب علوم تغذیه و مواد غذایی
  • کتاب زیست پزشکی
  • کتاب علوم محیطی
  • کتاب روانشناسی
  • کتاب بهداشت عمومی
  • کتاب معماری و طراحی

مجموعه کتاب - کتاب شیمی

A First Example of a Lyotropic Smectic C* Analog Phase
Publish Date : 2015-12-22

A First Example of a Lyotropic Smectic C* Analog Phase

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Microalgae Biotechnology
Publish Date : 2015-12-21

Microalgae Biotechnology

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Regenerative Medicine for Degenerative Muscle Diseases
Publish Date : 2015-12-19

Regenerative Medicine for Degenerative Muscle Diseases

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Physical Chemistry from a Different Angle
Publish Date : 2015-12-18

Physical Chemistry from a Different Angle

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Boron
Publish Date : 2015-12-17

Boron

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Ionic Liquids for Better Separation Processes
Publish Date : 2015-12-16

Ionic Liquids for Better Separation Processes

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Artificially Controllable Nanodevices Constructed by DNA Origami Technology
Publish Date : 2015-12-16

Artificially Controllable Nanodevices Constructed by DNA Origami Technology

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Synthesis of 4- to 7-membered Heterocycles by Ring Expansion
Publish Date : 2015-12-14

Synthesis of 4- to 7-membered Heterocycles by Ring Expansion

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Transition Metal Catalyzed Carbonylative Synthesis of Heterocycles
Publish Date : 2015-12-14

Transition Metal Catalyzed Carbonylative Synthesis of Heterocycles

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Beneficial Microorganisms in Food and Nutraceuticals
Publish Date : 2015-12-11

Beneficial Microorganisms in Food and Nutraceuticals

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Beneficial Microorganisms in Agriculture, Aquaculture and Other Areas
Publish Date : 2015-12-11

Beneficial Microorganisms in Agriculture, Aquaculture and Other Areas

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Short Views on Insect Genomics and Proteomics
Publish Date : 2015-12-10

Short Views on Insect Genomics and Proteomics

قیمت : 5000 تومان
کتاب
The Discreet Charm of Protein Binding Sites
Publish Date : 2015-12-09

The Discreet Charm of Protein Binding Sites

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Paradigms in Green Chemistry and Technology
Publish Date : 2015-12-08

Paradigms in Green Chemistry and Technology

قیمت : 5000 تومان
کتاب
A New Direction in Mathematics for Materials Science
Publish Date : 2015-12-08

A New Direction in Mathematics for Materials Science

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Model Predictive Control
Publish Date : 2015-12-01

Model Predictive Control

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Multiscale Characterization of Biological Systems
Publish Date : 2015-11-30

Multiscale Characterization of Biological Systems

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Algal Biorefinery: An Integrated Approach
Publish Date : 2015-11-30

Algal Biorefinery: An Integrated Approach

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Chemical Science of π-Electron Systems
Publish Date : 2015-11-29

Chemical Science of π-Electron Systems

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Integrative Human Biochemistry
Publish Date : 2015-11-28

Integrative Human Biochemistry

قیمت : 5000 تومان
کتاب

Scienceup شامل 4800 ویدئو آموزشی با کیفیت می باشد و روزانه 20 ویدئو به سایت اضافه می شود

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به شرکت باربد رایانه اکسین می باشد.