لطفا کمی صبر کنید !!

سبد خرید خالی میباشد
سبد خرید پرداخت
انتخاب موضوع
 • ویدئوها
  • ویدئو مقاله
   • پزشکی
   • زیست شناسی
   • علوم اعصاب
   • مهندسی زیستی
   • مهندسی
   • ایمنی شناسی و عفونت
   • شیمی
   • رفتارشناسی
   • ژنتیک
   • بیوشیمی
   • تحقیقات سرطان
  • ویدئو
   • ویدئو پزشکی
    • ویدئو های معاینات فیزیکی
    • مهارت های بالینی هدفمند
    • ملزومات معاینات فیزیکی 1
    • ملزومات معاینات فیزیکی 2
   • ویدئو زیست شناسی پایه
    • ویدئو روش های آزمایشگاهی اصلی
    • ویدئو روش های پایه در زیست شناسی سلولی و مولکولی
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی 1 - مخمر، Drosophila و C. elegans
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی 2 - موش، زبراماهی و جوجه
   • زیست شناسی پیشرفته
    • ویدئو ملزومات علوم اعصاب
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی تکوینی
    • ویدئو ملزومات ژنتیک
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی سلولی
   • علوم محیطی
    • ملزومات علوم زمین شناسی
    • ملزومات میکروبیولوژی محیطی
    • ملزومات علوم محیطی
   • ویدئو شیمی
    • ملزومات شیمی عمومی
    • ملزومات شیمی ارگانیک
    • ملزومات شیمی تجزیه
  • انیمیشن
   • انیمیشن پزشکی
 • کتاب
  • کتاب پزشکی
  • کتاب شیمی
  • کتاب علوم تغذیه و مواد غذایی
  • کتاب زیست پزشکی
  • کتاب علوم محیطی
  • کتاب روانشناسی
  • کتاب بهداشت عمومی
  • کتاب معماری و طراحی

مجموعه کتاب - کتاب علوم تغذیه و مواد غذایی

Foods of Non-Animal Origin
Publish Date : 2016-03-11

Foods of Non-Animal Origin

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Traditional Foods
Publish Date : 2016-03-09

Traditional Foods

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Mediterranean Diet
Publish Date : 2016-02-29

Mediterranean Diet

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Postharvest Management Approaches for Maintaining Quality of Fresh Produce
Publish Date : 2016-02-24

Postharvest Management Approaches for Maintaining Quality of Fresh Produce

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Biosurfactants of Lactic Acid Bacteria
Publish Date : 2016-02-24

Biosurfactants of Lactic Acid Bacteria

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Modernization of Traditional Food Processes and Products
Publish Date : 2016-02-22

Modernization of Traditional Food Processes and Products

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Wine Safety, Consumer Preference, and Human Health
Publish Date : 2016-02-04

Wine Safety, Consumer Preference, and Human Health

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Biofortification of Food Crops
Publish Date : 2016-01-22

Biofortification of Food Crops

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Imaging Technologies and Data Processing for Food Engineers
Publish Date : 2016-01-19

Imaging Technologies and Data Processing for Food Engineers

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Handbook of Food Processing Equipment
Publish Date : 2015-12-29

Handbook of Food Processing Equipment

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Hepatic De Novo Lipogenesis and Regulation of Metabolism
Publish Date : 2015-12-17

Hepatic De Novo Lipogenesis and Regulation of Metabolism

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Emerging and Traditional Technologies for Safe, Healthy and Quality Food
Publish Date : 2015-12-16

Emerging and Traditional Technologies for Safe, Healthy and Quality Food

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Food Safety Risks from Wildlife
Publish Date : 2015-12-15

Food Safety Risks from Wildlife

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Scented rice (Oryza sativa L.) Cultivars of India: A Perspective on Quality and Diversity
Publish Date : 2015-12-15

Scented rice (Oryza sativa L.) Cultivars of India: A Perspective on Quality and Diversity

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Effect of Milk Fat Globule Size on the Physical Functionality of Dairy Products
Publish Date : 2015-12-11

Effect of Milk Fat Globule Size on the Physical Functionality of Dairy Products

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Food Packaging Materials
Publish Date : 2015-11-26

Food Packaging Materials

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Nutrition Support for the Critically Ill
Publish Date : 2015-11-24

Nutrition Support for the Critically Ill

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Proceedings of the 2nd International Colloquium on Sports Science, Exercise, Engineering and Technology 2015 (ICoSSEET 2015)
Publish Date : 2015-11-05

Proceedings of the 2nd International Colloquium on Sports Science, Exercise, Engineering and Technology 2015 (ICoSSEET 2015)

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Advanced Dairy Chemistry
Publish Date : 2015-10-30

Advanced Dairy Chemistry

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Probiotics and Bioactive Carbohydrates in Colon Cancer Management
Publish Date : 2015-10-27

Probiotics and Bioactive Carbohydrates in Colon Cancer Management

قیمت : 5000 تومان
کتاب

Scienceup شامل 4800 ویدئو آموزشی با کیفیت می باشد و روزانه 20 ویدئو به سایت اضافه می شود

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به شرکت باربد رایانه اکسین می باشد.