لطفا کمی صبر کنید !!

سبد خرید خالی میباشد
سبد خرید پرداخت
انتخاب موضوع
 • ویدئوها
  • ویدئو مقاله
   • پزشکی
   • زیست شناسی
   • علوم اعصاب
   • مهندسی زیستی
   • مهندسی
   • ایمنی شناسی و عفونت
   • شیمی
   • رفتارشناسی
   • ژنتیک
   • بیوشیمی
   • تحقیقات سرطان
  • ویدئو
   • ویدئو پزشکی
    • ویدئو های معاینات فیزیکی
    • مهارت های بالینی هدفمند
    • ملزومات معاینات فیزیکی 1
    • ملزومات معاینات فیزیکی 2
   • ویدئو زیست شناسی پایه
    • ویدئو روش های آزمایشگاهی اصلی
    • ویدئو روش های پایه در زیست شناسی سلولی و مولکولی
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی 1 - مخمر، Drosophila و C. elegans
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی 2 - موش، زبراماهی و جوجه
   • زیست شناسی پیشرفته
    • ویدئو ملزومات علوم اعصاب
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی تکوینی
    • ویدئو ملزومات ژنتیک
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی سلولی
   • علوم محیطی
    • ملزومات علوم زمین شناسی
    • ملزومات میکروبیولوژی محیطی
    • ملزومات علوم محیطی
   • ویدئو شیمی
    • ملزومات شیمی عمومی
    • ملزومات شیمی ارگانیک
    • ملزومات شیمی تجزیه
  • انیمیشن
   • انیمیشن پزشکی
 • کتاب
  • کتاب پزشکی
  • کتاب شیمی
  • کتاب علوم تغذیه و مواد غذایی
  • کتاب زیست پزشکی
  • کتاب علوم محیطی
  • کتاب روانشناسی
  • کتاب بهداشت عمومی
  • کتاب معماری و طراحی

مجموعه کتاب - کتاب زیست پزشکی

Rodent Model as Tools in Ethical Biomedical Research
Publish Date : 2016-08-19

Rodent Model as Tools in Ethical Biomedical Research

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Angiogenesis in Health, Disease and Malignancy
Publish Date : 2016-04-11

Angiogenesis in Health, Disease and Malignancy

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Sudden Cardiac Death in the Young and Athletes
Publish Date : 2016-04-03

Sudden Cardiac Death in the Young and Athletes

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Counselling and Medical Decision-Making in the Era of Personalised Medicine
Publish Date : 2016-03-23

Counselling and Medical Decision-Making in the Era of Personalised Medicine

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Introduction to Molecular Vaccinology
Publish Date : 2016-03-11

Introduction to Molecular Vaccinology

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Immunology of the Skin
Publish Date : 2016-03-10

Immunology of the Skin

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Translational Neuroscience
Publish Date : 2016-03-08

Translational Neuroscience

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Biological Determinism, Free Will and Moral Responsibility
Publish Date : 2016-03-08

Biological Determinism, Free Will and Moral Responsibility

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Perioperative Medicine – Current Controversies
Publish Date : 2016-03-08

Perioperative Medicine – Current Controversies

قیمت : 5000 تومان
کتاب
The Holobiont Imperative
Publish Date : 2016-03-08

The Holobiont Imperative

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Therapeutic Potentials of Curcumin for Alzheimer Disease
Publish Date : 2016-03-05

Therapeutic Potentials of Curcumin for Alzheimer Disease

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Utility of Bromelain and N-Acetylcysteine in Treatment of Peritoneal Dissemination of Gastrointestinal Mucin-Producing Malignancies
Publish Date : 2016-03-05

Utility of Bromelain and N-Acetylcysteine in Treatment of Peritoneal Dissemination of Gastrointestinal Mucin-Producing Malignancies

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Chronomics and Continuous Ambulatory Blood Pressure Monitoring
Publish Date : 2016-03-05

Chronomics and Continuous Ambulatory Blood Pressure Monitoring

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Nonclinical Statistics for Pharmaceutical and Biotechnology Industries
Publish Date : 2016-03-04

Nonclinical Statistics for Pharmaceutical and Biotechnology Industries

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Genome Editing
Publish Date : 2016-03-04

Genome Editing

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Biomarkers in Neoplastic Neuropathology
Publish Date : 2016-03-04

Biomarkers in Neoplastic Neuropathology

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Primer Effects by Murine Pheromone Signaling
Publish Date : 2016-03-01

Primer Effects by Murine Pheromone Signaling

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Neuronal Network Dynamics in 2D and 3D in vitro Neuroengineered Systems
Publish Date : 2016-03-01

Neuronal Network Dynamics in 2D and 3D in vitro Neuroengineered Systems

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Circadian Clocks: Role in Health and Disease
Publish Date : 2016-02-29

Circadian Clocks: Role in Health and Disease

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Pharmacology of Ocular Therapeutics
Publish Date : 2016-02-29

Pharmacology of Ocular Therapeutics

قیمت : 5000 تومان
کتاب

Scienceup شامل 4800 ویدئو آموزشی با کیفیت می باشد و روزانه 20 ویدئو به سایت اضافه می شود

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به شرکت باربد رایانه اکسین می باشد.