لطفا کمی صبر کنید !!

سبد خرید خالی میباشد
سبد خرید پرداخت
انتخاب موضوع
 • ویدئوها
  • ویدئو مقاله
   • پزشکی
   • زیست شناسی
   • علوم اعصاب
   • مهندسی زیستی
   • مهندسی
   • ایمنی شناسی و عفونت
   • شیمی
   • رفتارشناسی
   • ژنتیک
   • بیوشیمی
   • تحقیقات سرطان
  • ویدئو
   • ویدئو پزشکی
    • ویدئو های معاینات فیزیکی
    • مهارت های بالینی هدفمند
    • ملزومات معاینات فیزیکی 1
    • ملزومات معاینات فیزیکی 2
   • ویدئو زیست شناسی پایه
    • ویدئو روش های آزمایشگاهی اصلی
    • ویدئو روش های پایه در زیست شناسی سلولی و مولکولی
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی 1 - مخمر، Drosophila و C. elegans
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی 2 - موش، زبراماهی و جوجه
   • زیست شناسی پیشرفته
    • ویدئو ملزومات علوم اعصاب
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی تکوینی
    • ویدئو ملزومات ژنتیک
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی سلولی
   • علوم محیطی
    • ملزومات علوم زمین شناسی
    • ملزومات میکروبیولوژی محیطی
    • ملزومات علوم محیطی
   • ویدئو شیمی
    • ملزومات شیمی عمومی
    • ملزومات شیمی ارگانیک
    • ملزومات شیمی تجزیه
  • انیمیشن
   • انیمیشن پزشکی
 • کتاب
  • کتاب پزشکی
  • کتاب شیمی
  • کتاب علوم تغذیه و مواد غذایی
  • کتاب زیست پزشکی
  • کتاب علوم محیطی
  • کتاب روانشناسی
  • کتاب بهداشت عمومی
  • کتاب معماری و طراحی

مجموعه کتاب - کتاب علوم محیطی

Socio-Economic Analysis of Arsenic Contamination of Groundwater in West Bengal
Publish Date : 2016-03-30

Socio-Economic Analysis of Arsenic Contamination of Groundwater in West Bengal

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Fault Detection and Fault-Tolerant Control for Nonlinear Systems
Publish Date : 2016-03-22

Fault Detection and Fault-Tolerant Control for Nonlinear Systems

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Broken Pumps and Promises
Publish Date : 2016-03-09

Broken Pumps and Promises

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Landscapes and Landforms of the Czech Republic
Publish Date : 2016-03-08

Landscapes and Landforms of the Czech Republic

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Ecological Soil-Cement Bricks from Waste Materials
Publish Date : 2016-03-08

Ecological Soil-Cement Bricks from Waste Materials

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Dictionary of Environmental Engineering and Wastewater Treatment
Publish Date : 2016-03-07

Dictionary of Environmental Engineering and Wastewater Treatment

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Optimization of Solid Waste Conversion Process and Risk Control of Groundwater Pollution
Publish Date : 2016-03-05

Optimization of Solid Waste Conversion Process and Risk Control of Groundwater Pollution

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Atmospheric Reaction Chemistry
Publish Date : 2016-03-04

Atmospheric Reaction Chemistry

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Life Cycle and Sustainability of Abrasive Tools
Publish Date : 2016-02-28

Life Cycle and Sustainability of Abrasive Tools

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Listening in the Ocean
Publish Date : 2016-02-25

Listening in the Ocean

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Shipping and the Environment
Publish Date : 2016-02-23

Shipping and the Environment

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Basic Studies in Environmental Knowledge, Technology, Evaluation, and Strategy
Publish Date : 2016-02-22

Basic Studies in Environmental Knowledge, Technology, Evaluation, and Strategy

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Biosafety of Forest Transgenic Trees
Publish Date : 2016-02-20

Biosafety of Forest Transgenic Trees

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Sustainable Agriculture Reviews
Publish Date : 2016-02-19

Sustainable Agriculture Reviews

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Sustainable Agriculture Reviews
Publish Date : 2016-02-19

Sustainable Agriculture Reviews

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Micro Irrigation Systems in India
Publish Date : 2016-02-19

Micro Irrigation Systems in India

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Forest Resources Management in Indonesia (1968-2004)
Publish Date : 2016-02-18

Forest Resources Management in Indonesia (1968-2004)

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Treatment of Biogas for Feeding High Temperature Fuel Cells
Publish Date : 2016-02-13

Treatment of Biogas for Feeding High Temperature Fuel Cells

قیمت : 5000 تومان
کتاب
The Sustainable Role of the Tree in Environmental Protection Technologies
Publish Date : 2016-02-13

The Sustainable Role of the Tree in Environmental Protection Technologies

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Agroforestry for the Management of Waterlogged Saline Soils and Poor-Quality Waters
Publish Date : 2016-02-11

Agroforestry for the Management of Waterlogged Saline Soils and Poor-Quality Waters

قیمت : 5000 تومان
کتاب

Scienceup شامل 4800 ویدئو آموزشی با کیفیت می باشد و روزانه 20 ویدئو به سایت اضافه می شود

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به شرکت باربد رایانه اکسین می باشد.