لطفا کمی صبر کنید !!

سبد خرید خالی میباشد
سبد خرید پرداخت
انتخاب موضوع
 • ویدئوها
  • ویدئو مقاله
   • پزشکی
   • زیست شناسی
   • علوم اعصاب
   • مهندسی زیستی
   • مهندسی
   • ایمنی شناسی و عفونت
   • شیمی
   • رفتارشناسی
   • ژنتیک
   • بیوشیمی
   • تحقیقات سرطان
  • ویدئو
   • ویدئو پزشکی
    • ویدئو های معاینات فیزیکی
    • مهارت های بالینی هدفمند
    • ملزومات معاینات فیزیکی 1
    • ملزومات معاینات فیزیکی 2
   • ویدئو زیست شناسی پایه
    • ویدئو روش های آزمایشگاهی اصلی
    • ویدئو روش های پایه در زیست شناسی سلولی و مولکولی
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی 1 - مخمر، Drosophila و C. elegans
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی 2 - موش، زبراماهی و جوجه
   • زیست شناسی پیشرفته
    • ویدئو ملزومات علوم اعصاب
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی تکوینی
    • ویدئو ملزومات ژنتیک
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی سلولی
   • علوم محیطی
    • ملزومات علوم زمین شناسی
    • ملزومات میکروبیولوژی محیطی
    • ملزومات علوم محیطی
   • ویدئو شیمی
    • ملزومات شیمی عمومی
    • ملزومات شیمی ارگانیک
    • ملزومات شیمی تجزیه
  • انیمیشن
   • انیمیشن پزشکی
 • کتاب
  • کتاب پزشکی
  • کتاب شیمی
  • کتاب علوم تغذیه و مواد غذایی
  • کتاب زیست پزشکی
  • کتاب علوم محیطی
  • کتاب روانشناسی
  • کتاب بهداشت عمومی
  • کتاب معماری و طراحی

مجموعه کتاب - کتاب روانشناسی

Methodological Advances in Research on Emotion and Education
Publish Date : 2016-04-11

Methodological Advances in Research on Emotion and Education

قیمت : 5000 تومان
کتاب
After Diagnosis: Family Caregiving with Hospice Patients
Publish Date : 2016-03-22

After Diagnosis: Family Caregiving with Hospice Patients

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Dissent, Revolution and Liberty Beyond Earth
Publish Date : 2016-03-10

Dissent, Revolution and Liberty Beyond Earth

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Brain-Grounded Theory of Temporal and Spatial Design
Publish Date : 2016-03-03

Brain-Grounded Theory of Temporal and Spatial Design

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Handbook of Mindfulness in Education
Publish Date : 2016-02-29

Handbook of Mindfulness in Education

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Treatment of Sex Offenders
Publish Date : 2016-02-29

Treatment of Sex Offenders

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Trust and Communication in a Digitized World
Publish Date : 2016-02-24

Trust and Communication in a Digitized World

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Therapeutic Farms
Publish Date : 2016-02-23

Therapeutic Farms

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Handbook of Mental Health in African American Youth
Publish Date : 2016-02-19

Handbook of Mental Health in African American Youth

قیمت : 5000 تومان
کتاب
A Social Psychology Perspective on The Israeli-Palestinian Conflict
Publish Date : 2016-02-18

A Social Psychology Perspective on The Israeli-Palestinian Conflict

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Advances in Ergonomic Design of Systems, Products and Processes
Publish Date : 2016-02-15

Advances in Ergonomic Design of Systems, Products and Processes

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Youth-Community Partnerships for Adolescent Alcohol Prevention
Publish Date : 2016-02-12

Youth-Community Partnerships for Adolescent Alcohol Prevention

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Assessment of Autism Spectrum Disorder
Publish Date : 2016-02-09

Assessment of Autism Spectrum Disorder

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Clinical Trials of Antidepressants
Publish Date : 2016-02-08

Clinical Trials of Antidepressants

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Behavioral Health Promotion and Intervention in Intellectual and Developmental Disabilities
Publish Date : 2016-02-08

Behavioral Health Promotion and Intervention in Intellectual and Developmental Disabilities

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Neighborhood Disorganization and Social Control
Publish Date : 2016-02-04

Neighborhood Disorganization and Social Control

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Handbook of Assessment and Diagnosis of Autism Spectrum Disorder
Publish Date : 2016-02-04

Handbook of Assessment and Diagnosis of Autism Spectrum Disorder

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Umbrella Reviews
Publish Date : 2016-02-03

Umbrella Reviews

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Global Co-Mentoring Networks in Higher Education
Publish Date : 2016-02-02

Global Co-Mentoring Networks in Higher Education

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Connecting Analytical Thinking and Intuition
Publish Date : 2016-01-28

Connecting Analytical Thinking and Intuition

قیمت : 5000 تومان
کتاب

Scienceup شامل 4800 ویدئو آموزشی با کیفیت می باشد و روزانه 20 ویدئو به سایت اضافه می شود

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به شرکت باربد رایانه اکسین می باشد.