لطفا کمی صبر کنید !!

سبد خرید خالی میباشد
سبد خرید پرداخت
انتخاب موضوع
 • ویدئوها
  • ویدئو مقاله
   • پزشکی
   • زیست شناسی
   • علوم اعصاب
   • مهندسی زیستی
   • مهندسی
   • ایمنی شناسی و عفونت
   • شیمی
   • رفتارشناسی
   • ژنتیک
   • بیوشیمی
   • تحقیقات سرطان
  • ویدئو
   • ویدئو پزشکی
    • ویدئو های معاینات فیزیکی
    • مهارت های بالینی هدفمند
    • ملزومات معاینات فیزیکی 1
    • ملزومات معاینات فیزیکی 2
   • ویدئو زیست شناسی پایه
    • ویدئو روش های آزمایشگاهی اصلی
    • ویدئو روش های پایه در زیست شناسی سلولی و مولکولی
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی 1 - مخمر، Drosophila و C. elegans
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی 2 - موش، زبراماهی و جوجه
   • زیست شناسی پیشرفته
    • ویدئو ملزومات علوم اعصاب
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی تکوینی
    • ویدئو ملزومات ژنتیک
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی سلولی
   • علوم محیطی
    • ملزومات علوم زمین شناسی
    • ملزومات میکروبیولوژی محیطی
    • ملزومات علوم محیطی
   • ویدئو شیمی
    • ملزومات شیمی عمومی
    • ملزومات شیمی ارگانیک
    • ملزومات شیمی تجزیه
  • انیمیشن
   • انیمیشن پزشکی
 • کتاب
  • کتاب پزشکی
  • کتاب شیمی
  • کتاب علوم تغذیه و مواد غذایی
  • کتاب زیست پزشکی
  • کتاب علوم محیطی
  • کتاب روانشناسی
  • کتاب بهداشت عمومی
  • کتاب معماری و طراحی

مجموعه کتاب - کتاب معماری و طراحی

Design Anthropology
Publish Date : 2016-12-01

Design Anthropology

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Hong Kong Architecture 1945-2015
Publish Date : 2016-06-13

Hong Kong Architecture 1945-2015

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Architecture and Interaction
Publish Date : 2016-06-09

Architecture and Interaction

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Governance of Urban Sustainability Transitions
Publish Date : 2016-03-29

Governance of Urban Sustainability Transitions

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Designing Around People
Publish Date : 2016-02-09

Designing Around People

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Phenomenology of the Winter-City
Publish Date : 2016-01-12

Phenomenology of the Winter-City

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Citizen’s Right to the Digital City
Publish Date : 2015-12-29

Citizen’s Right to the Digital City

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Disaster Governance in Urbanising Asia
Publish Date : 2015-12-09

Disaster Governance in Urbanising Asia

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Building a Roll-Off Roof or Dome Observatory
Publish Date : 2015-11-28

Building a Roll-Off Roof or Dome Observatory

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Spatial Diversity and Dynamics in Resources and Urban Development
Publish Date : 2015-11-24

Spatial Diversity and Dynamics in Resources and Urban Development

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Structural Fire Performance of Contemporary Post-tensioned Concrete Construction
Publish Date : 2015-11-19

Structural Fire Performance of Contemporary Post-tensioned Concrete Construction

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Comparative Design of Structures
Publish Date : 2015-11-19

Comparative Design of Structures

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Tactical Urbanism
Publish Date : 2015-08-16

Tactical Urbanism

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Land Use Changes in the Czech Republic 1845–2010
Publish Date : 2015-08-01

Land Use Changes in the Czech Republic 1845–2010

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Conservation for Cities
Publish Date : 2015-07-14

Conservation for Cities

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Indoor Thermal Comfort Perception
Publish Date : 2015-06-30

Indoor Thermal Comfort Perception

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Evolution of Lightweight Structures
Publish Date : 2015-06-30

Evolution of Lightweight Structures

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Ecodesign for Cities and Suburbs
Publish Date : 2015-06-23

Ecodesign for Cities and Suburbs

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Handbook of Ethics, Values, and Technological Design
Publish Date : 2015-06-11

Handbook of Ethics, Values, and Technological Design

قیمت : 5000 تومان
کتاب
Interior Design: Conceptual Basis
Publish Date : 2015-05-29

Interior Design: Conceptual Basis

قیمت : 5000 تومان
کتاب

Scienceup شامل 4800 ویدئو آموزشی با کیفیت می باشد و روزانه 20 ویدئو به سایت اضافه می شود

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به شرکت باربد رایانه اکسین می باشد.