لطفا کمی صبر کنید !!

سبد خرید خالی میباشد
سبد خرید پرداخت
انتخاب موضوع
 • ویدئوها
  • ویدئو مقاله
   • پزشکی
   • زیست شناسی
   • علوم اعصاب
   • مهندسی زیستی
   • مهندسی
   • ایمنی شناسی و عفونت
   • شیمی
   • رفتارشناسی
   • ژنتیک
   • بیوشیمی
   • تحقیقات سرطان
  • ویدئو
   • ویدئو پزشکی
    • ویدئو های معاینات فیزیکی
    • مهارت های بالینی هدفمند
    • ملزومات معاینات فیزیکی 1
    • ملزومات معاینات فیزیکی 2
   • ویدئو زیست شناسی پایه
    • ویدئو روش های آزمایشگاهی اصلی
    • ویدئو روش های پایه در زیست شناسی سلولی و مولکولی
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی 1 - مخمر، Drosophila و C. elegans
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی 2 - موش، زبراماهی و جوجه
   • زیست شناسی پیشرفته
    • ویدئو ملزومات علوم اعصاب
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی تکوینی
    • ویدئو ملزومات ژنتیک
    • ویدئو ملزومات زیست شناسی سلولی
   • علوم محیطی
    • ملزومات علوم زمین شناسی
    • ملزومات میکروبیولوژی محیطی
    • ملزومات علوم محیطی
   • ویدئو شیمی
    • ملزومات شیمی عمومی
    • ملزومات شیمی ارگانیک
    • ملزومات شیمی تجزیه
  • انیمیشن
   • انیمیشن پزشکی
 • کتاب
  • کتاب پزشکی
  • کتاب شیمی
  • کتاب علوم تغذیه و مواد غذایی
  • کتاب زیست پزشکی
  • کتاب علوم محیطی
  • کتاب روانشناسی
  • کتاب بهداشت عمومی
  • کتاب معماری و طراحی

مجموعه زیست شناسی پیشرفته - ویدئو ملزومات زیست شناسی سلولی

مقدمه ای بر تحرک و مهاجرت سلول

مقدمه ای بر تحرک و مهاجرت سلول

قیمت : 18000 تومان
ویدئو
مقدمه ای بر اندوسیتوزیس و اگزوسیتوزیس

مقدمه ای بر اندوسیتوزیس و اگزوسیتوزیس

قیمت : 18000 تومان
ویدئو
روش برچسب زنی Propidium Iodide و Annexin V

روش برچسب زنی Propidium Iodide و Annexin V

قیمت : 18000 تومان
ویدئو
سنجش بیوتینی شدن سطح سلول

سنجش بیوتینی شدن سطح سلول

قیمت : 18000 تومان
ویدئو
استفاده از FM Dyes در بازیابی وزیکول ها

استفاده از FM Dyes در بازیابی وزیکول ها

قیمت : 18000 تومان
ویدئو
تصویربرداری زنده از میتوز سلولی

تصویربرداری زنده از میتوز سلولی

قیمت : 18000 تومان
ویدئو
سنجش شب تابی ATP

سنجش شب تابی ATP

قیمت : 18000 تومان
ویدئو
روش سنجش TUNEL

روش سنجش TUNEL

قیمت : 18000 تومان
ویدئو
روش سنجش مهاجرت Transwell

روش سنجش مهاجرت Transwell

قیمت : 18000 تومان
ویدئو

Scienceup شامل 4800 ویدئو آموزشی با کیفیت می باشد و روزانه 20 ویدئو به سایت اضافه می شود

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به شرکت باربد رایانه اکسین می باشد.